วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ปิด windows XP ให้เร็วขึ้น -

ปิด windows XP ให้เร็วขึ้น ปรับแต่ง Xp เร็ว

ปิด windows XP ให้เร็วขึ้น -

ขั้นที่ 1 ทำการ Export Registry เดิมเก็บไว้ก่อน ด้วยวิธีการดังนี้
ที่ Windows กดปุ่ม Start - -> Run - -> พิมพ์ว่า regedit เพื่อเรียกโปรแกรมแก้ไข Registry ขึ้นมา
เลือกเมนู Registry - -> Export Registry File... - -> แล้ว ตั้งชื่อไฟล์ เช่น Backup.reg เก็บไว้ยังที่ๆ คุณต้องการ
เมื่อไดที่เกิดปัญหา ต้องการให้ Registry เป็นเหมือนเดิม เพียงแค่ Double Click ที่ไฟล์ที่เราได้ เก็บไว้ จากตัวอย่างชื่อ Backup.reg แล้วกดปุ่ม YES


ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

หาคำว่า WaitToKillServiceTimeout ให้ double click ขึ้นมาแล้วใส่ค่า Value data เป็น ตัวเลขให้น้อยลงตามต้องการ เช่นอาจลด 0 ไปหนึ่งตัว


+: หมายเหตุ วิธีการต่อไปนี้เป็นการแก้ไข Registry ซึ่งต้องระวังให้มาก และหากการปฏิบัติตามเป็นผลให้เกิดปัญหาใด ๆ ตามมา
ทาง ผมไม่ขอรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น :+:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น