วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ลบไฟล์ History

ลบไฟล์ History ที่เคยเปิดไว้ในส่วนของ File Recent Files ออกจากโปรแกรม Windows Media Player
เพื่อกันไม่ให้คนอื่นรู้ หรือเปิด หนัง/เพลง ลับเฉพาะส่วนตัวของเรา ! =)

ขั้นที่ 1 ทำการ Export Registry เดิมเก็บไว้ก่อน ด้วยวิธีการดังนี้
ที่ Windows กดปุ่ม Start - -> Run - -> พิมพ์ว่า regedit เพื่อเรียกโปรแกรมแก้ไข Registry ขึ้นมา
เลือกเมนู Registry - -> Export Registry File... - -> แล้ว ตั้งชื่อไฟล์ เช่น Backup.reg เก็บไว้ยังที่ๆ คุณต้องการ
เมื่อไดที่เกิดปัญหา ต้องการให้ Registry เป็นเหมือนเดิม เพียงแค่ Double Click ที่ไฟล์ที่เราได้ เก็บไว้ จากตัวอย่างชื่อ Backup.reg แล้วกดปุ่ม YES

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MEDIAPLAYER\PLAYER\RECENTFILELIST

เลือกลบ files ที่เคยเปิดไว้ออก หลังจากนั้นเมื่อคุณเปิด windowsmediaplayer ขึ้นมาจะไม่ปรากฎไฟล์ที่เคยเปิดอยู่!


+: หมายเหตุ วิธีการต่อไปนี้เป็นการแก้ไข Registry ซึ่งต้องระวังให้มาก และหากการปฏิบัติตามเป็นผลให้เกิดปัญหาใด ๆ ตามมา
ทาง ผมไม่ขอรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น :+:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น